EVD – ExplosieVeiligheidsDocument

Heeft u als werkgever te maken met een kans op een explosieve atmosfeer? Dan bent u op grond van de Arbowet verplicht uw werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Een van de onderdelen uit deze richtlijn is het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD), waarin de risico's voor de werknemer schriftelijk zijn vastgelegd.

In het EVD staat de identificatie van de gevaren, de beoordeling van de risico’s en de omschrijving van maatregelen die u moet nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Het ExplosieVeiligheidsDocument bevat:

  • Een gevarenzone-indeling.
  • Een algemene omschrijving van de installatie, aangevuld met plattegrondtekeningen en een vlucht- en calamiteitenplan;
  • Een nadere risicoanalyse met de specifieke risico’s, die voortkomen uit het proces of activiteiten. Aangevuld met het beschrijven van de stofeigenschappen van de gebruikte stoffen. Hieruit worden de risico’s die voortvloeien uit mogelijk aanwezige explosieve atmosferen beschreven binnen de bedrijfslocatie.
  • Wat de algemene verplichtingen zijn voor de werkgever om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te verzekeren.
  • Hoe de verantwoordelijkheden zijn beschreven.
  • Hoe de coördinatieverplichting op de arbeidsplaats georganiseerd is.
  • Welke technische en/of organisatorische maatregelen genomen zijn ter beheersing van de risico’s.
  • Hoe de genomen maatregelen periodiek geïnspecteerd en onderhouden worden.
  • Hoe de medewerkers hierover geïnformeerd worden.

Is uw EVD up-to-date?

Heeft uw organisatie een up-to-date ExplosieVeiligheidsDocument? Heeft u alle veranderingen in de organisatie en uw installaties in het EVD meegenomen? Actemium gaat voor u aan de slag. We stellen een ExplosieVeiligheidsDocument voor u op of we updaten het bestaande. Wilt u meer informatie of een offerte opvragen? Zoek contact met onze ATEX experts.

 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close