Voldoen aan ATEX-norm

ATEX

ATEX is een afkorting van ATmosfere EXplosibles en wordt gebruikt voor de twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Deze twee ATEX richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in het Arbobesluit (ATEX 153) en het Warenwetbesluit (ATEX 114).

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Wanneer er hiervan genoeg aanwezig is, kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) én een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen voorkomen worden door één van deze drie factoren te elimineren. Een explosieve atmosfeer kan zich voordoen in alle petrochemische installaties, maar ook bij houtverwerkers, farmaceutische bedrijven, verfspuiterijen en veevoederbedrijven.

ATEX is niet alleen maar belangrijk vanuit de wettelijke verplichting, maar ook vanuit de taak om als werkgever een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. U moet voldoen aan de ATEX richtlijnen, wanneer er binnen uw bedrijf kans op explosiegevaar bestaat.

ATEX 153 vervangt ATEX 137

Deze richtlijn beschrijft aan welke minimum veiligheidseisen u als werkgever moet voldoen, om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Dit geldt voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Arbowet- en regelgeving. In het kort komt het er op neer dat u duidelijk moet aangeven waar een explosiegevaarlijk gebied zich bevindt. Dat doet u met een gele waarschuwingsdriehoek, met hierin de zwarte tekst “EX”. Een andere verplichting uit de ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137), is dat u als werkgever een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) moet opstellen en onderhouden. Heeft u personeel in dienst? Dan moet u een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hebben. Het EVD is een onderdeel van de RI&E. Het EVD wordt herzien wanneer er belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces plaatsvinden. Actemium kan een RI&E en EVD voor u opstellen of uw bestaande EVD updaten. Wilt u meer informatie of een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.

Is uw EVD up to date?

Het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) moet de volgende informatie bevatten:

  • Alle noodzakelijke stofeigenschappen moeten vastliggen.
  • De gevarenzone-indeling moet up-to-date moet zijn (niet ouder dan 5 jaar).
  • De totstandkoming van de zones voor stof en/of damp- en gasexplosiegevaar moet vastliggen.
  • Er moet een inventarisatie aanwezig zijn van de ontstekingsbronnen en de risicobeoordeling hiervan.
  • Er moet duidelijk zijn wat de wijze is waarop de risicobeoordeling van de ontstekingsbronnen heeft plaatsgevonden.
  • De wijze van borging moet duidelijk zijn, zodat de getroffen maatregelen in stand blijven.

Heeft u alle veranderingen in de organisatie en uw installaties in het EVD meegenomen? Is uw EVD van vóór of na 2006? Actemium kan een EVD voor u opstellen of uw bestaande EVD updaten. Wilt u meer informatie of een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.

ATEX 114 vervangt ATEX 95

De andere ATEX richtlijn waar u aan moet voldoen is de ATEX 114 richtlijn. Deze richtlijn vervangt de huidige ATEX 95 en geldt vanaf 20 april 2016. ATEX 114 beschrijft de voorschriften voor elektrische, niet-elektrische en mechanische apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen (“zones”) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Zo moet explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX 114 voldoet, gemerkt zijn met het ‘Ex’ teken in een regelmatig zeskant. Hier geldt geen plicht tot een gele achtergrond. Dat betekent dat vanaf 20 april 2016 alle nieuwe explosieveilige apparatuur in Europa (die onder deze richtlijn valt) aan deze nieuwe richtlijn moet voldoen. De volledige ATEX 114 richtlijn kunt u hier bekijken.

Actemium zorgt voor een veiligere werkomgeving die voldoet aan ATEX normering

Voelt u als asset owner en/of technisch verantwoordelijke de maatschappelijke verantwoording en wilt u uw werkomgeving en uw installaties veiliger maken? Actemium is expert op het gebied van ATEX.  Ons personeel is volledig ATEX opgeleid en gecertificeerd om aan de installaties van diverse type bedrijven te mogen werken. We verzorgen ATEX training, ATEX inspecties, databeheer en onderhoud en we kunnen bijvoorbeeld uw RI&E of EVD opstellen. Actemium zorgt ervoor dat u voldoet aan de ATEX norm, maar dat dit niet ten koste gaat van de efficiëntie van uw processen.

 

 
 
&nbp;

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u een optimale gebruikservaring te bieden. Klik op OK! om akkoord te gaan met ons cookiebeleid. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close